Velkommen

Mikeal SkovEntreprenør og Kloakmester Mikael Skov udfører alle former for autoriseret kloakarbejde.

Virksomheden udfører opgaver indenfor:

  • Nybyggeri
  • Kloakering i det åbne land
  • Entreprenørarbejde
  • Forsikringssager
  • Formidler kontakt til TV-inspektion

Virksomheden udfører såvel nyanlæg som reparations- og renoveringsarbejder på afløbsinstallationer, der er omfattet af autorisationsordningen for kloakmestre.

I forbindelse med alle opgaver tilbydes følgende: Individuel rådgivning og vejledning m.h.t. placering og afstandskrav Forundersøgelser af jordbunds- og grundvandsforhold Hjælp til dimensionering, tegninger, ansøgninger samt kontakt til myndigheder